Đang Thực Hiện

6545 seema33 - vector 3-D text

For seema33

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: vector d, vector 3, seema, d text, text vector

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) Whitby, Canada

Mã Dự Án: #1757416

Đã trao cho:

seema3

Do you want the swish S shaped or a curve? Simple or 3d? Any other additions/changes? If its a change in color or interchanging the alphabets (or something similar) I would not have charged anything. But since its an Thêm

$20 USD trong 2 ngày
(3 Đánh Giá)
3.1