Đã hoàn thành

147520 Seven HOT Biz opp animated gif

7 Hot Animated gif banners. 468x60 standard size

under 35kb each. Some under 30kb. I need to start

getting them later today/tomorrow depending on your

time... asap!

Can do for $85?

Let me know pls

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: hot design, getting animated, hot, animated animated gif, asap gif animated, size animated design, biz opp banners, 468x60 animated, design animated gif, start gif, today tomorrow, design animated gif banners, biz opp, animated gif 30kb, animated later, hot hot hot, 468x60 gif animated, biz biz, banners animated, asap animated gif, animated gif design, 468x60 gif, animated asap, 468x60 animated gif, animated gif 468x60

Về Bên Thuê:
( 161 nhận xét )

Mã Dự Án: #1893699

Đã trao cho:

rollu7281

hi mate i am ready thanks rollu

$90 USD trong 1 ngày
(568 Đánh Giá)
7.2