Đang Thực Hiện

123952 Signature

I need someone to urgently take a scanned personal signature and make it transparent so that we can insert on letterheads, etc. We obvioulsy must be able to re-size it as we want.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: signature, signature design , scanned graphic, design personal signature, personal signature design, letterheads

Về Bên Thuê:
( 162 nhận xét ) Port Elizabeth, South Africa

Mã Dự Án: #1870118