Đã hoàn thành

131783 simpe graphics job

Hi

I have two little rectangular graphics that I would like you to make into real buttons: round the corners and give them a 'glassy' look.

That's all.

See attachments.

BR

Jaap

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: graphics job, design graphics job, round graphic, glassy graphics

Về Bên Thuê:
( 84 nhận xét ) Nijmegen, Netherlands

ID dự án: #1877952

Được trao cho:

ash1ey69

Can do it right away. Look at PMB. Regards.

$10 USD trong 0 ngày
(17 Đánh Giá)
3.3