Đã hoàn thành

123371 Simple logo

I need a simple website logo. The website is MyCollegeCrowd(dot)com. I will pay promptly via PayPal to winner. Please submit example(s) via PM. Thanks to all!

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: a simple logo, need simple logo, need logo will pay, logo design dot, paypal website logo, simple website example, simple website paypal, pay graphic design paypal, will pay logo, simple logo website, paypal logo, logo paypal

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét )

Mã Dự Án: #1869537

Đã trao cho:

IainIsAMonster

Hi, Please see PMB.

$15 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0