Đang Thực Hiện

149891 Small CAD fix

Need help urgently to modify a CAD file urgently. It's just 15 mins of work for a proficient cad operator. 10+ rating guarantee..

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: cad design work, cad/, cad fix, fix cad, work cad, cad cad, need cad design, file cad, need cad operator, cad graphic design, guarantee graphic, need cad work, small cad

Về Bên Thuê:
( 31 nhận xét ) New Delhi, India

ID dự án: #1896070