Đã hoàn thành

136561 Small Photoshop Job

Save 5 jpeg images from provided PSD file with individual layers.

Images size will be specified

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: Photoshop Job, jpeg images, photoshop layers, jpeg job, graphic design photoshop job, design photoshop job, small photoshop job, save psd, small images photoshop, small psd, size small, jpeg layers, photoshop jpeg layers, small photoshop

Về Bên Thuê:
( 285 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #1882733

Đã trao cho:

dreamzteam

Delivered in 30 min lets start Thanks

$6 USD trong 0 ngày
(74 Đánh Giá)
5.0