Đã hoàn thành

163556 SWEETYS only - 21 logos

21 logos as discussed via email and chat

thanks :-)

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: y logos design, logos discussed

Về Bên Thuê:
( 75 nhận xét ) Melbourne, Australia

ID dự án: #1909747

Được trao cho:

sweetys1

Thank you Steven :=) Regards, Sweety

$420 USD trong 16 ngày
(924 Đánh Giá)
8.2