Đang Thực Hiện

965 thumbnails

I have 16 images to make thumbnails , they must be of 100X100 but not distorted , I can show you sample what I want and what I have . Need someone who can finish it ASAP .

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: graphic design thumbnails, design thumbnails, thumbnails, thumbnails design

Về Bên Thuê:
( 130 nhận xét ) kolkata, India

ID dự án: #1751833