Đang Thực Hiện

135961 Tiger Logo Required

We are after a logo for our company Tiger Jobs. Basically having a tiger in it, jumping towards you or similar and Tiger Jobs dot co dot uk at the bottom.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: tiger design, logo UK, jobs logo , graphic design jobs uk, graphic design jobs in the uk, tiger graphic design, logo co, Jumping, graphic logo required, jobs required, logo design jumping, logo design dot, logo tiger, logo design tiger, jumping logo, tiger logo design, logo jumping

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) London, United Kingdom

ID dự án: #1882133