Đang Thực Hiện

5377 Two Banners needed

Need two static banners 1: 125x125, under 8K 2: 300x100, under 15K Banners must be catchy and flashy Thank you

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: static banners, thank banners, 300x100, 125x125 design, catchy banners, design 125x125, banners needed, 125x125

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét )

Mã Dự Án: #1756247

Đã trao cho:

deepsniti

plz check PMB

$25 USD trong 0 ngày
(1531 Đánh Giá)
9.0