Đang Thực Hiện

4592 two simple changes to grapics

Hi We have a site that needs 3 simple changes to grapics, should only be 10 mins work max Need this done asap Charly

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: grapics design, charly, Grapics, simple changes, graphic changes

Về Bên Thuê:
( 69 nhận xét ) Glasgow, United Kingdom

Mã Dự Án: #1755462

Đã trao cho:

deepsniti

plz check PMB

$10 USD trong 0 ngày
(1531 Đánh Giá)
9.0