Đang Thực Hiện

118459 Urgent Logo Design

I need a logo design for a new business, consisting of a pair of hands open with the world inside them...Quality a must here!

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: open logo design, open hands logo, new world graphic design, hands logo design, logo design quality, pair logo design, business logo urgent, world business logo, hands logo, logo hands, world logo, world logo design, need urgent logo design, inside logo, urgent open, logo design urgent, quality logo design

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét )

Mã Dự Án: #1864628

Đã trao cho:

heyy68sl

Please see pmb. Thanks, Marilyn

$40 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0