Đã hoàn thành

7853 URGENT - Vectorize Logo

I need to vectorize the attached graphic. I have it in psd, gif formats. thank you Tyler

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: vectorize, tyler, urgent graphic, urgent need logo, logo vectorize, vectorize psd, graphic urgent, gif urgent, vectorize psd logo, thank gif, psd vectorize logo, urgent gif

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét )

Mã Dự Án: #1758723

Đã trao cho:

catas49sl

Hello, please see pmb for logo

$20 USD trong 0 ngày
(16 Đánh Giá)
4.3