Đang Thực Hiện

5800 Vectorize Logo - URGENT

I have many graphic design projects. My most urgent is to vectorize this logo. Please help immediately.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: logo projects graphic design, vectorize, urgent graphic, logo vectorize, logo anything, graphic urgent, 5800

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét )

ID dự án: #1756669

Được trao cho:

tutmozissl

Hello, This is a mock-up. The source is vector based. Link: [login to view URL]

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0