Đã hoàn thành

120854 vectorizing jpg ASAP

I need someone to make me a vector version of the attached logo in illustrator. Please use Brush Script MT for the text and please do not outline.

Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: vectorizing a logo, mt logo design, mt graphic design, brush logo design, jpg to vector illustrator, to jpg, jpg to text, brush, outline vector, illustrator outline logo, outline graphic illustrator, text design jpg, jpg vector graphic, vector asap design, vector version, illustrator logo jpg, illustrator asap, asap vector logo, vector asap, vector graphic jpg illustrator, brush logo, jpg logo vector, logo jpg vector, logo vectorizing, illustrator script

Về Bên Thuê:
( 56 nhận xét ) Beverly Hills, United States

ID dự án: #1867019

Được trao cho:

uofm

Pls see the PM

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0