Đang Thực Hiện

146772 Website logo

I have an website and i need a logo with the website name ( i will give an example to the winner ). Size is 316 x 92 pixels.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: i need a logo with an x, graphic website name, design logo 92, example website logo design, pixels logo, size website logo, example logo size, website logo graphic, need website logo, website logo size

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1892950