Đóng

Artistic Banner Required ASAP

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $51 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

We need an artistic banner designed by tomorrow. We will be choosing a provider in 6 hours. Please send banner samples.

The theme is an e-commerce software. We do not want a traditional look. We want something very professional and artistic - no shopping cart pictures or anything like that, we want an original logo.

Attached is our company logo that can go in the bottom corner of the banner. The main text of the banner should say Magic Merchant and the logo you create should be in the theme of Magic Merchant. This is for the admin side of our software.

If you can provide a mock up, you will be more highly considered.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online