Đóng

2 x Banner Ads made

Dự án này đã được trao cho AllanFreelancer với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

We need two banners altered, the content will be supplied. Very simple job and need the job completed asap.

TS Packages FA: needs to read, in the yellow box. "5 Day Campervan Packages from US$200" the font and layout need to stay the same. could the background be changed to image labelled vehicles-escape-hero.jpg.

TS Savings FAL: needs to read in the yellow box save US$200. Everything else needs to be identical apart from the text in the bottom corner theta needs NZ$207.70 changed to $US200. could the background be changed to image labelled [url removed, login to view]

We have added the policy stamp logo, so you can impose it on the new banners.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online