Đã hoàn thành

Banner for Me

This is a private project as we discussed. Trust you will give it your best as always. Thanks. This is a private project as we discussed. Trust you will give it your best as always

This is a private project as we discussed. Trust you will give it your best as always. Thanks. This is a private project as we discussed. Trust you will give it your best as always

This is a private project as we discussed. Trust you will give it your best as always. Thanks. This is a private project as we discussed. Trust you will give it your best as always

Kĩ năng: Thiết kế Banner, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: private banner, best graphic banner, private project script, private project logo, post private project getafreelancercom, post private project free lancercom, private project hmc8787, best lcd 216 schematic project, xml flash banner free best, banner 650 best, private project relinh, best banner design

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Abuja, Nigeria

ID dự án: #1672647

Được trao cho:

rabiulhassan2

Thanks for more work

$2 USD / giờ
(74 Đánh Giá)
5.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $3/giờ cho công việc này

come2

i would like to do ur work..check my pmb..

$3 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0