Đã hoàn thành

Brochure/Book

Được trao cho:

studioxmarcom

Hello sir, please see your PM for details & portfolio. Thanks

$175 USD trong 3 ngày
(144 Đánh Giá)
6.4

6 freelancer đang chào giá trung bình $146 cho công việc này

Sanleon

Hello, If its urgent then please check PM. Kind Regards Sanleon

$250 USD trong 1 ngày
(59 Nhận xét)
5.6
afdesignz

Lets start. Please check PMB for details.

$30 USD trong 0 ngày
(98 Nhận xét)
5.1
Cherry26

Hi. I can do it for you

$150 USD trong 3 ngày
(28 Nhận xét)
5.0
jomag

Hi. I can do this for you in In Design, saved as a PDF. You can see my work at www.snap-dragon.eu. Regards, Joan

$170 USD trong 2 ngày
(2 Nhận xét)
2.1
cre8iveunique

Hi All Set To Work For You. Please Check PMB. Thanks & Regards

$100 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0