Đã Đóng

Thiết kế Banner

4 freelancer chào giá trung bình $47/giờ cho công việc này

linhsau1122

Đầu việc này làm trong nước (Việt Nam) hay Hong Kong vậy anh? ................................................................................................................................

$55 HKD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
Denea

Hello, I'm a good and creative designer. I can design the anything for you fast. Even if I'm new on freelancer.com and don't have feedback , I can help you with your project and you can help me with feedback. Contact m Thêm

$45 HKD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
RainyDaysvn

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$44 HKD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
tatho91

Designing logo is the best skill of mine. I believe that I'll design the best logo as well as i [login to view URL]!

$45 HKD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0