Đóng

urgently needed graphic designer with wordpress experience.

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $95 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$90 - $100 USD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

I need a person who could start it straightaway. it is a 5 page wordpress website where u need to customize a theme. to make it 5 page wordpress website.

You need to be able to design logo, design banner (5 to 6 banner images of high quality) and in portfolio page you need to make 5 portfolio sketches,

I NEED IT DONE BY MONDAY AFTERNOON. i WILL GIVE $25 UPFRONT AND REMIAINING AMOUNT WILL BE GIVEN TO YOU ON Completion OF PROJECT.

if this project goes well then we can work for a long time.

If u don;t meet the above given requirements then don't apply for the job,

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online