Đang Thực Hiện

Busines Card Design

7 freelancer đang chào giá trung bình $37 cho công việc này

vn2design

I'm ready to work now, please check your pmb.

$30 USD trong 0 ngày
(12 Đánh Giá)
5.0
atsoftpk

Lets Start.

$45 USD trong 2 ngày
(21 Đánh Giá)
4.5
xzappa

Please, read private message.

$30 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
4.1
smtechnology

Hi, I am ready to do this design for you.

$40 USD trong 1 ngày
(16 Đánh Giá)
4.2
praveg

Let's start up. Check PMB.

$40 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
2.4
Tannim

I have graphics design experiense 6 Years+. Pls. check your pmb details.

$45 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
manojbansal407

I can do it.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
vorrp30

check your pm.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0