Đã hoàn thành

Make adjustments on biz cards and letterhead

Được trao cho:

harishpb

Let's Start....

$35 USD trong 1 ngày
(28 Đánh Giá)
5.3

9 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

bsillusions

lets start,,,,see pm

$40 USD trong 2 ngày
(24 Nhận xét)
4.6
adevv

Hi, I'm a web & graphic designer. Please contact me :)

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ganeshom

I will do my best.

$42 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
chidoo777

hi, am a graphic designer. so let start business.

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
onyiloxy

I am qualified to do the job.

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
felor

i'm expert in this project let me do that thank you

$50 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
1.0
joinMS

i'm ready for any job.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
CVSpecialty

I am Qualified to create adjustments you require.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0