Đã hoàn thành

138595 Directory Design Work

I am wanting two directories designed (photoshop, html, css).

One will be for: [url removed, login to view]

Another directory will be for [url removed, login to view]

I just want these to look a lot better.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, HTML

Xem nhiều hơn: photoshop designed work, graphic design directory, design photoshop html css, photoshop css html design, design work photoshop, graphic design directories, photoshop design work, photoshop html design, work lot, lot work, photoshop design css

Về Bên Thuê:
( 64 nhận xét ) Kansas City, United States

ID dự án: #1884769

Được trao cho:

intelligencei

Please check PMB

$40 USD trong 2 ngày
(137 Đánh Giá)
8.3