Đã hoàn thành

132448 Need dropdown menu for existin

I would like someone to take my current tab buttons and add drop down menu options.

I attached the current menu

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: dropdown css, menu current css, menu drop css, css tab menu, dropdown css menu, tab css, css tab, css dropdown, dropdown menu css, drop menu design, css menu dropdown, tab menu, menu tab, menu buttons, menu dropdown, tab graphic, drop menu graphic, design dropdown, menu buttons css, design menu buttons, tab menu current, add menu, css menu buttons, css dropdown menu, graphic buttons menu

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Fort Worth, United States

ID dự án: #1878619

Được trao cho:

iva

Check PMB for mockup of your Menu.

$25 USD trong 0 ngày
(20 Đánh Giá)
4.5