Đang Thực Hiện

132448 Need dropdown menu for existin

I would like someone to take my current tab buttons and add drop down menu options.

I attached the current menu

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: dropdown css, menu current css, menu drop css, css tab menu, dropdown css menu, tab css, css tab, css dropdown, dropdown menu css, drop menu design, css menu dropdown, tab menu, menu tab, menu dropdown, tab graphic, drop menu graphic, design dropdown, tab menu current, add menu, css dropdown menu, drop menu css, css menu drop, menu tab current, dropdown menu, drop menu

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Fort Worth, United States

Mã Dự Án: #1878619

Đã trao cho:

iva

Check PMB for mockup of your Menu.

$25 USD trong 0 ngày
(20 Đánh Giá)
4.5