Đang Thực Hiện

166416 photoshopt to css /html

I need a photoshotp doc converted to css /html If you can do phptemplate it would be great. Fast turnaround needed.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: html to css, css html design, html doc, css converted, css html graphic, doc html, fast css

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét )

Mã Dự Án: #1912609

Đã trao cho:

wirjo

Ready to start! Check PMB.

$150 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0