Đã hoàn thành

326207 PSD to CSS/XHTML

Just need a PSD sliced and converted to XHTML and CSS- it should be valid markup and to W3C standards.

PSD is already completed and will be shared upon bid acceptance.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, HTML

Xem nhiều hơn: psd to css, markup psd, psd markup, completed psd, standards css, xhtml psd css, css converted, psd converted css, completed css, w3c markup psd xhtml, graphic xhtml, converted xhtml, converted valid xhtml css, psd sliced, sliced css, psd sliced css, markup graphic design, psd css design, w3c xhtml w3c css, w3c xhtml

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Marietta,

ID dự án: #2072014

Được trao cho:

googly

Check PM

$15 USD trong 1 ngày
(8 Đánh Giá)
3.4