Đóng

127362 Video Hosting Site

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là N/A.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Mô tả dự án

I want clone this site: [url removed, login to view]

But edit to have a more professional look like this site: [url removed, login to view]

And will be hosted at a video hosting firm like this one: [url removed, login to view]

I need a very fast turn around.

Thanks

Steve

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online