Đang Thực Hiện

6134 Data Entry in Africa

Need someone based in Africa for Africa-centric data entry work. Must have good typing skills and Yahoo Messenger to communicate.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Nhập liệu, Thiết kế đồ họa, Tiếp thị

Xem thêm: data entry in, DESIGN DATA ENTRY, graphic design data entry , centric, data entry graphic, data entry graphic skills, data entry yahoo messenger, yahoo data entry, data entry yahoo

Về Bên Thuê:
( 67 nhận xét ) Dubai, United Arab Emirates

Mã Dự Án: #1757004