Đang Thực Hiện

HTML 5 Video Player

Đã trao cho:

iamadityaa

please check pm

$150 USD trong 3 ngày
(5 Đánh Giá)
1.7

6 freelancer đang chào giá trung bình $104 cho công việc này

web24service

Sir please view the pm and find the attachment.I am ready any time.

$80 USD trong 1 ngày
(19 Đánh Giá)
4.9
zeeazmat

I can do this project

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
BitBull

Experienced coder can offer you a quality solution. Waiting to discuss details.

$70 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
doitsimple

hello sir, kindly check you pmb for more details

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
joyvoc

Hey, We have expert team regarding to your project. Please check PMB for detail bid !!! Thanks.

$174 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0