Đã Đóng

Collect fashion Tương Phản

Tôi là một nhà thiết kế tay ngang.Tôi có rất nhiều BST được đánh giá cao về nghẹ thuật nhưng tôi ko được đào tạo bên cắt may nên những mẫu vẽ chỉ nằm trên trang giấy.Tôi muốn biến chúng thành thật

Bạn có thể xem vài mẫu trong Album của tôi

[url removed, login to view]

Kĩ năng: Thiết kế thời trang, Mô hình thời trang, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: www fashion design com, t&b, ph graphic design, m&t, graphic design nh, graphic design ch, tay, PH, nh , levan, xem, collect facebook, fashion album design, facebook fashion, joomla collect data, fashion store oscommerce, logo fashion cloth, web based app collect data, fashion topic, business logo fashion

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dai Loc, Vietnam

ID dự án: #5380059