Đang Thực Hiện

A4 Marketing Flyer

I want to create a real estate personal amrketing flyer.

All text and photos will be supplied. its A4 sized doc double sided. - personal profile on front and a bunch of sold properties on the back.

Kỹ năng: Thiết kế tờ rơi, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: marketing flyer design, flyer create, flyer a4, design marketing flyer, bunch marketing, real estate profile, real estate profile design, double real, double sided, marketing doc, supplied real estate, real double, marketing text graphic design, personal marketing design, estate marketing, want sided flyer, front flyer, text marketing, graphic design sided flyer, flyer marketing, flyer design double sided, create personal graphic, create double sided flyer, sided flyer design, want design flyer

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Noraville, Australia

Mã Dự Án: #1676835

Đã trao cho:

mkdoluweera

...Let's start...

$55 AUD trong 1 ngày
(226 Đánh Giá)
6.3

4 freelancer đang chào giá trung bình $47 cho công việc này

jamaluddinpitu

Hello Sir, Thanks for your job opportunity. Please have a look on pm:)

$40 AUD trong 0 ngày
(261 Đánh Giá)
6.9
alone4all

100% Job satisfaction will be provided by me. Thanks.

$50 AUD trong 2 ngày
(311 Đánh Giá)
6.6
cobrabb

HI. Check your PM. Thanks.

$41 AUD trong 1 ngày
(110 Đánh Giá)
6.0