Đang Thực Hiện

Designig icon for forum

I want a person that will design icons for forum.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế biểu tượng

Xem thêm: i icon, graphic forum, forum graphic design, icon for, graphic designig, person icon, graphic icon, smf forum icon creator, iphone icons design guide, icons design artist, iphone app icons design, icons forum, photoshop menu icons design

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Alamo, United States

Mã Dự Án: #1049398

Đã trao cho:

ampovigor

Check pm please :)

$40 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
2.0

6 freelancer đang chào giá trung bình $66 cho công việc này

egreener

Hi Sir, Please see PMB for more details about my proposal and my portfolio. Thank you, Philip

$100 USD trong 1 ngày
(72 Đánh Giá)
5.9
TecImag

Hi, Please check pmb for more details. regards, Shakeel ***************************************************************************

$100 USD trong 4 ngày
(100 Đánh Giá)
5.7
whcustoms

hi pls check ur inbox

$75 USD trong 3 ngày
(68 Đánh Giá)
5.1
HAMeleonART

Hello!Check PM, i need more details.

$50 USD trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
2.6
kediashivani

Please check you PM for the offer we can provide !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0