Đang Thực Hiện

Designig icon for forum

Được trao cho:

ampovigor

Check pm please :)

$40 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
2.0

6 freelancer đang chào giá trung bình $66 cho công việc này

egreener

Hi Sir, Please see PMB for more details about my proposal and my portfolio. Thank you, Philip

$100 USD trong 1 ngày
(72 Nhận xét)
5.9
TecImag

Hi, Please check pmb for more details. regards, Shakeel ***************************************************************************

$100 USD trong 4 ngày
(100 Nhận xét)
5.7
whcustoms

hi pls check ur inbox

$75 USD trong 3 ngày
(68 Nhận xét)
5.1
HAMeleonART

Hello!Check PM, i need more details.

$50 USD trong 2 ngày
(2 Nhận xét)
2.6
kediashivani

Please check you PM for the offer we can provide !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0