Đã Hủy

Icon Development

Apple app store icons required. All resolutions including app store artwork.

App is camera based and should have an animated or action feel

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế biểu tượng

Xem thêm: icon design app, camera app icon, apple store icon, icon artwork, animated apple, animated app, graphic design app icon, design apple app store, required icon, app store icon, camera based app, app icon development, icon app design, store development, development store, design icon app, icons apple, icons animated, apple artwork, artwork icon, icon animated, app store icons, icon required, app graphic development, icon design app store

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Montmorency, Australia

Mã Dự Án: #1740939

2 freelancer đang chào giá trung bình $18/giờ cho công việc này

Djdesign

Let's Start ! can be done more detail in pm

$20 AUD / giờ
(2379 Đánh Giá)
8.6
deepali28

I AM READY TO DO IT

$15 AUD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0