Đang Thực Hiện

Private for Gael007 - New set of fruits & vegs graphics - 3

Design a new set of grahics inline with job done previously - fruits and vegetables

Peach

Pomegranate

Radish

Spinash

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế biểu tượng

Xem thêm: new icon, inline job, grahics design, design icon set, set graphics, graphics icon, fruits icon, pomegranate, set private domain, design private icon, set private group phpbb3, icon set design, graphic design vegetables, job icon, set private pchat server, set private proxy sites, set private stream justintv, set private proxy server, set private proxy

Về Bên Thuê:
( 32 nhận xét ) Linkebeek, Belgium

Mã Dự Án: #1702493

Đã trao cho:

gael007

let's start.

€30 EUR trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
4.1

2 freelancer đang chào giá trung bình €35 cho công việc này

ijustdesign

check the inbox***

€40 EUR trong 1 ngày
(44 Đánh Giá)
5.3