Đang Thực Hiện

Project for Pinky 3

Đã trao cho:

pinky

let's start:)

$30 USD trong 3 ngày
(1723 Đánh Giá)
8.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $75 cho công việc này

thirdeyelab1

Hello! Here's my logo portfolio: http://www.multiupload.com/EHX0FB760J Please' let me know if you like it. I hope you will Best wishes 3rdeyelab

$120 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0