Đã hoàn thành

back drop design

Được trao cho:

AllanFreelancer

********************************** Hi Ara, I am here thanks for this project **********************************

$30 USD trong 0 ngày
(73 Đánh Giá)
5.8

4 freelancer đang chào giá trung bình $47 cho công việc này

jamaluddinpitu

Sir, Please see PM.

$30 USD trong 1 ngày
(264 Nhận xét)
6.9
JoeLtheMaster

Hello sir, I'm ready to design your backdrop.I will work until you get 100% [login to view URL] refer to the'Message Inbox'for further details,portfolio,sample works.

$99 USD trong 2 ngày
(216 Nhận xét)
6.4
Tokio22

hi there sir. Would love to do this. See Pm. Thanks!

$30 USD trong 2 ngày
(25 Nhận xét)
4.4