Đóng

Business Card PRINT Fest

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $31 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

We need someone who is soooo CREATIVE to design your UNTRADITIONAL business card, This card needs to speak WOW. This card will be FULL COLOR double sided.... The card needs to appear professional on one side and classy sharp and professional on the other side....

This PRINT FEST needs to include....

-Biz Card Design

-3 Letterhead Variation

-3 Postcards (customized to our company)

-HTML/Template for our e-mail signature

-Welcome 2 email template - just want something we can insert

-Thanks you for Traveling (we will give content) -just want something we insert and send

sample biz cards we LOVE

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]:ANd9GcQEQF-X6OgIms2OHsLYbC6pOZYuu3eQLqAGFb6_7tK2CyA2U2bOpQ&t=1

Simple Budget.... $30-$38

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online