Đóng

Blacksmith Logo

Dự án này đã được trao cho colorgraphicz với giá $45 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

A logo for annual team horseshoeing competition. Should be clean, contemporary, and translate well to embroidery, print media and screen printing. Contest name "World Horseshoeing Classic". Should feature men at anvil, fire, and perhaps horseshoe, forge etc... Black/Grey should be featured with bright hi-lights. Think fire, forge, men bending steel. Attached is a VERY rough drawing to give a starting idea. This is an annual competition so logo may be updated through time. Do not want it "cartoony". You can also check out [url removed, login to view], our corporate site.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online