Đang Thực Hiện

Company Logo

Logo: Need something for my real estate company named "Briffa"

My colour scheme is deep red + black + grey + white. I appreciate that you may just want to use deep red and black.

I want something:

- sleek

- ulta professional

- clean sharp lines

If you impress me with your work I may also use you for other jobs.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Xem thêm: ulta jobs, sharp logo design, real company, professional company logo, need deep graphic, logo company real estate, jobs logo , jobs sharp, graphic design logo jobs, graphic design company jobs, design logo jobs, company logo red, company jobs, real estate company logo, logo red, logo real estate company, logo scheme, red black, something clean professional, estate logo, design sleek logo, company logo need, want company logo, colour company logo, pjb000

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) double bay, Australia

Mã Dự Án: #1035707

Đã trao cho:

shoahmed

I m interested in this project.Please check PM

$30 AUD trong 1 ngày
(70 Đánh Giá)
6.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

Sanleon

Hi, Please check PM for more details for your logo. Kind regards Sanleon

$100 AUD trong 3 ngày
(30 Đánh Giá)
4.9