Đã hoàn thành

Company Logo

Được trao cho:

pinky

let's start:)

$55 USD trong 3 ngày
(2208 Đánh Giá)
9.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $48 cho công việc này

marvellogo

Hi, Greetings Please visit PMB for complete Portfolio and Proposal. " You will get more then what you have expected " Best regards, Marvellogo Design

$30 USD trong 2 ngày
(332 Nhận xét)
6.6
gina999

QUALITY LOGO DESIGNER [login to view URL] check PMB for details.Thx.

$40 USD trong 1 ngày
(35 Nhận xét)
6.3
Rautella

can be done. lets start:)

$50 USD trong 2 ngày
(63 Nhận xét)
5.7
logothought

Please check pmb for more details:)

$49 USD trong 3 ngày
(47 Nhận xét)
4.8