Đang Thực Hiện

Create a Logo for me

Hi guys ,

I have a business card already but now I need a stand alone LOGO , the logo must look like the logo on my bussiness card or similar.

also I will need the logo to follow these requirements!

[url removed, login to view]

Thanks!

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Xem thêm: view logo, logo option, logo design bussiness card, need create business logo, id me, graphic design bussiness card, design bussiness card, create bussiness logo, create logo card, create graphic design logo, create card design, card bussiness, business create logo, follow logo create, bussiness card logo, create business logo, create business, task logo, follow logo, create logo graphic, index card design, bussiness logo, need create logo, create bussiness, create card

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Johannesburg, South Africa

Mã Dự Án: #1084427

Đã trao cho:

Djdesign

LEt's Start ! can be done more detail in pm

$30 USD trong 1 ngày
(2937 Đánh Giá)
8.7

5 freelancer đang chào giá trung bình $41 cho công việc này

berryrepublic

Hi, Message sent to your pm. Many Thanks Andy

$50 USD trong 3 ngày
(38 Đánh Giá)
5.3
whcustoms

hi check pmb

$35 USD trong 2 ngày
(67 Đánh Giá)
5.1
Cancerguy

lets start.please see PM...

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0
rkarmus

Let's rock

$60 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0