Đã hoàn thành

Design Project For AllanFreelancer Only

Được trao cho:

AllanFreelancer

*************************** Hi Rox, I am here ready to work on this new project ***************************

$120 USD trong 1 ngày
(70 Đánh Giá)
5.8

4 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

doler

Hi sir, thanks for this job. please chuck pmb.

$70 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
shishupal2003

I would like to work with you.

$150 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tynz

Good day! I am much willing to work for you. Thanks! Please see PM

$60 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0