Đã hoàn thành

327828 Ebay style logo

Have a site [url removed, login to view] that I need a new logo for. Logo needs to be like Ebays logo (same font/style etc) but say profitsbay instead.

Max $10 bid and will need two logos, one that says profitsbay and one that says [url removed, login to view] - Will need in various sizes.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Xem nhiều hơn: new style logo design, logo for various design, font style for logo design, font style design, font for logo, design font for logo, a style logo, a two logo, design ebay site, max design logo, ebay style, logo max, style font, logo ebay style, ebay site bid, ebay logos, ebay logo, design ebay logo, graphic design bid ebay, style logos

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Westminster, United Kingdom

ID dự án: #2073635

Được trao cho:

killersharksl

Consider this done.

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0