Đang Thực Hiện

For Tran Duc only

logo and business card design.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Xem thêm: wanted design card business, design photography business logo, christmas card business logo, logo design photography business, design psd business card, business logo design sun

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Babylon, United States

Mã Dự Án: #1021827

Đã trao cho:

eyeondezign

I am ready to start! Many thanks

$90 USD trong 3 ngày
(236 Đánh Giá)
6.7