Đã Đóng

google expert needed

I have some worker who have a huge knowledge on any kinds of task on google search Engine.

If your skills match on following skills please apply for this position.

1) google analytics

2) google application engine

3) google buzz

4) google checkout

5) google chrome

6) google earth

7) google plus

8) google wave

9) google web toolkit

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Xem nhiều hơn: web analytics expert, wave design, kinds of logo design, kinds of graphic design, google web chrome, design logo google, chrome google web, analytics expert needed, web google analytics, google search web, google earth web, google web toolkit, google expert, google earth, google application, expert google analytics, earth logo , chrome expert, logo analytics, design wave logo, logo wave, toolkit search, apply google expert, search engine chrome, google search engine google

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) coimbatore, India

ID dự án: #1629361

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹10000 cho công việc này

ujithendrakumar

I have huge skills on logo design if u r interested, I will send my sample logos. regards U. Jithendra Kumar

₹10000 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vijayexpert

Hi dhamukn90, i know almost all the google products, i can work for you. Regards Vijay

₹10000 INR trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0