Đã Đóng

google expert needed

I have some worker who have a huge knowledge on any kinds of task on google search Engine.

If your skills match on following skills please apply for this position.

1) google analytics

2) google application engine

3) google buzz

4) google checkout

5) google chrome

6) google earth

7) google plus

8) google wave

9) google web toolkit

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Xem thêm: kinds logo design, google web chrome, design logo google, chrome google web, google search web, google earth web, google web toolkit, google expert, google application, chrome expert, design wave logo, logo wave, toolkit search, apply google expert, search engine chrome, wave logo design, logo web application, google plus needed, google search design, search engine expert, google web search, google plus expert, position google engine, logo wave design, huge worker

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) coimbatore, India

Mã Dự Án: #1629361

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹10000 cho công việc này

ujithendrakumar

I have huge skills on logo design if u r interested, I will send my sample logos. regards U. Jithendra Kumar

₹10000 INR trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
vijayexpert

Hi dhamukn90, i know almost all the google products, i can work for you. Regards Vijay

₹10000 INR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0