Đã Hủy

just for cv

4 freelancer đang chào giá trung bình $34 cho công việc này

enovtec

Please see PM :)

$30 USD trong 1 ngày
(47 Đánh Giá)
5.6
mixfocuz

Please check PMB

$35 USD trong 0 ngày
(49 Đánh Giá)
5.1
bdweb

Please check PMB

$30 USD trong 1 ngày
(36 Đánh Giá)
4.9
Customcreation

Hi, I could make a logo for your CV right now! Please provide more info.

$40 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.8