Đóng

Logo and Character

Dự án này đã được trao cho bsajtt với giá $40 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $100 USD
Tổng đặt giá
79
Mô tả dự án

I was looking for a character and a fun logo. I already have the look of the site. [url removed, login to view] I am not set on the tag line "the marketing monster". I think it might conflict with [url removed, login to view] to much. Maybe a spider or something like that, but I am open to suggestions.

The company name is Mocgiit it is a factious name like Google or Yahoo. Please let me know the price, time, and the process on what we need to do to get this project going.

Best regards

Francesco

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online